Paket PLUS obuhvata

 

OSIGURANJE STANA
OSIGURANJE ČLANOVA DOMAĆINSTVA
OSIGURANJE VLASNIKA ČAMACA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PRIČINJENU TREĆIM LICIMA
KASKO OSIGURANJE PLOVNIH OBJEKATA U REČNO-JEZERSKOJ PLOVIDBI

 

PRIMER PONUDE – PAKET PLUS:

SUMA OSIGURANJA    GODIŠNJA PREMIJA SA POREZOM

  • OSIGURANJE STANA
  • OSIGURANJE STANA – GRAĐEVINSKOG OBJEKTA OD OPASNOSTI POŽARA I NEKIH DRUGIH OPASNOSTI        3.000.000,00    1.204,88
  • OSIGURANJE STANA – DOPUNSKO OSIGURANJE IZLIVA VODE IZ INSTALACIJA NA PRVI RIZIK        150.000,00    705,52
  • OSIGURANJE STVARI DOMAĆINSTVA                        600.000,00    2.356,20
  • OSIGURANJE ČLANOVA DOMAĆINSTVA                            6.880,00
  • OSIGURANJE VLASNIKA ČAMACA OD ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU PRIČINJENU TREĆIM LICIMA            2.304,75
  • KASKO OSIGURANJE PLOVNIH OBJEKATA U REČNO-JEZERSKOJ PLOVIDBI            1.200.000,00    22.276,80
  • UKUPNA PREMIJA ZA PLAĆANJE                                  35.728,15