„TEHNO METAL“ Trgovinska radnja
Adresa: Kej Oslobodjenja 23 Zemun
tel: 011/3755-976, 063/102-58-38
e-mail:sale@tehnonautika.rs
Matični broj: 61504788
PIB: 106279478

Podaci o firmi:

Ovde možete skinuti podatke o firmi

Back to previous page