Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu da dan plaćanja, cene su bez pdv-a

KATALOG PREUZMITE OVDE