Blog

Dvogledi za brod

Dvogledi za brod

Dvogledi za brod predstavljaju optičke instrumente koji se najviše koriste za bolji vid u različite svrhe, te tako i u nautici.

Poseduju dva objektiva koji su poravnati u jednoj tački, što nam omogućava da objekat posmatramo sa oba oka istovremeno. Napravljeni su od sočiva i prizmi postavljenih u metalni i plastični okvir. Na ovaj način stvara se mnogo jasnija i bolja slika posmatranog objekta, a upravo ovo je i jedna od prednosti kada govorimo o dvogledima.

Od velike važnosti je upravo to da kada posmatramo nešto kroz dvogled ono nam daje utisak trodimenzionalnog prostora. Takođe, utisak „dubine“ prilikom gledanja dodatno utiče na kvalitet slike.

Ranije su se dvogledi proizvodili sa konveksnim sočivima za objektiv i konkavnim za okular. Bili su veoma jednostavni. Takođe, njihov kvalitet nije bio na zavidnom nivou.

U zavisnosti od namene za koji su predodređeni, razlikujemo različite tipove dvogleda. Konkretno, u nautici se pomoću dvogleda obezbeđuje pojačana vidljivost, što je svakako od velikog značaja za proveru stanja plovila.  Razlikujemo ih po specifikacijama, za noćno i dnevno posmatranje, prema nameni, za šta se koriste, itd.

Parametri koji utiču na kvalitet slike kod dvogleda

Najvažniji parametar na koji treba da se obrati pažnja prilikom kupovine dvogleda za različite svrhe jeste uvećanje. Primera radi, ukoliko je uvećanje dvogleda 7, to znači da će objekat koji se posmatra kroz dvogled biti 7 puta bliži. U nautici se, obzirom da ste na vodi, veliko uvećanje se ne preporučuje. Najčešće se koristi uvećanje od 7, ali i 8 i 10 su takođe izabrani od strane nekih pomoraca i nautičkih entuzijasta. Veće uvećanje direktno znači uže vidno polje i veću osetljivost prilikom pomeranja dvogleda.

Dvogledi za brod

Isto tako, jedan od parametara je i vidno polje. Ovo pre svega zavisi od uvećanja dvogleda, pa tako, dvogled sa većim uvećanjem ima manje vidno polje i obrnuto. Vidno polje se obično označava linearnim jedinicama.

Što je prečnik objektiva veći dobija se oštrija i svetlija slika. Uvećanje i prečnik objektiva predstavljaju karakteristike koje se koriste za naziv dvogleda.

Prečnik izlazne pupile pokazuje koliko je svetla slika koja se dobija dvogledom. Izračunava se kao odnos prečnika objektiva i uvećanja. Što je veći prečnik pupile to je slika svetlija. Maksimalni prečnik pupile bi trebalo da odgovara makdsimalnom prečniku zenice zdravog oka u mraku, koji iznosi oko 70mm.

Koji dvogledi za brod su odlični za upotrebu u nautici?

Kada govorimo o primeni dvogleda za brod, posebna pažnja je usmerena na prizmu dvogleda. Razlikujemo dva tipa prizme – porro prizma i roof prizma.

Sistem dvogleda sa porro prizmom se sastoji od dve porro prizme u konfiguraciji slova Z. U ovom slučaju rezultat je dvogled sa široko razmaknutim objektivima i bliskim okularima. Njihova prednost u odnosu na druge vrste dvogleda ogleda se u skraćenoj fizičkoj dužini objekta i boljem osećaju dubine.

Kada se govori o drugoj vrsti prizme odnosno roof prizmi – okulari su na približno istoj osi kao i objektivi, koji su manje razmaknuti. Kada se govori o tome šta je bolje u nautici, svaki iskusan nautičar će vas posavetovati da nabavite dvogled sa porro prizmom.

Mali savet je da obratite pažnju na materijal od kog je dvogled za brod napravljen.  Pogodno je da on ne klizi prilikom upotrebe.

Šta je još potrebno pogledati prilikom kupovine dvogleda za brod?

Prvo i ono osnovno na šta morate obratiti pažnju jeste da je dvogled vodootporan. Time ćete se osigurati da i ukoliko dođe do vlage, vašem dvogledu neće biti ništa.

Dvogledi za brod

Pri kupovini obratite pažnju na višestruk premaz sočiva. Savet je da potražite dvoglede sa vise premaza sočiva ili FMC dvoglede.

Kako nautički dvogledi predstavljaju osnovnu opremu na brodu. Tehnonautika vam nudi širok asortiman nautičkih dvogleda. Pored dvogleda, stojimo vam na raspolaganju i za nabavku sve ostale nautičku opremu!

Related Posts